7143 sayılı Kanuna göre Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı

11.05.2018 günkü Resmi Gazete’de yayınlanan 7143 sayılı Vergi Barışı Kanunu’nun[1] 5’nci maddesi kapsamında, mükelleflere gelir, kurumlar, gelir vergisi stopajı ve katma değer vergisi beyanlarını artırma imkanı getirilmiştir. Bu yazımızla, kurumlar vergisi artırımı konusu açıklanmıştır.

 

Matrah artırımı nedir?

Matrah artırımı, mükelleflerin kurumlar vergisi matrahlarını 7143 sayılı Kanunda belirtilen şekilde artırmaları ve vergileri zamanında ödemeleri halinde, artırımda bulunulan yıllar için vergi incelemelerinden muaf olmaları anlamına gelmeleridir. Başka bir ifade ile devlet, bir miktar ek vergi alarak vergi incelemesi yapma hakkını, belli vergiler (olayımızda kurumlar vergisi) yönünden ortadan kaldırmaktadır.

7143 sayılı Kanun 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları Kurumlar Vergisi matrahlarının artırımına imkân sağlamaktadır. Kurumlar vergisi artırımı yapan mükelleflerin, artırım yaptıkları yıllara ilişkin kurumlar vergisi matrahları incelenmeyecektir. İncelense bile, bu yıllarla ilgili adlarına tarhiyat yapılmayacaktır. 7143 sayılı Kanundakine benzer bir düzenleme, en son 6736 sayılı Kanunla yapılmış olup, bu Kanun çerçevesinde 2011 -2015 yılları matrah artırımına konu edilebilmiştir. Bu nedenle, 2013, 2014 veya 2015 yıllarından birini matrah artırımına konu eden mükelleflerin, bu yıllar için tekrar matrah artırımı yapmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

 

Matrah artırımı yapılmalı mıdır?

Matrah artırımı yapılması, bazı ek vergilerin ödenmesi anlamına gelir. Yapılan ödeme sonucunda ise, mükellefler kendilerini daha güvende hissedebilmektedirler çünkü vergi incelemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek vergi riskleri ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle, matrah artırımı yapılıp yapılmaması konusu, şirketin taşıdığı potansiyel risklerin ve yapılacak ek vergi ödemesinin büyüklüğüne göre değişecektir. Bu nedenle, mutlaka bir fayda maliyet çalışmasının yapılması ve sonrasında yapılacak değerlendirmelere göre matrah artırımı yapılıp yapılmamasına karar verilmesi uygun olacaktır.

Sizlere, internet sitemizde sunmuş olduğumuz excel tablosu, matrah artırımı yapmanın tahmini maliyetini ölçmeye dönük bir tablodur.

7143 sayılı Kanun Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı

İşletmenin taşıdığı riskleri ise işletme sahip ve yöneticilerinin yapacağı toplantılarda değerlendirmek uygun olacaktır.

 

Matrah artırımının şartları nelerdir?

Kurumlar Vergisi Mükellefleri, 7143 sayılı Kanunun 5/1 maddesinde belirtilen şartlar dâhilinde kurumlar vergisi matrahlarını artırarak, aynı Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.(7143 sayılı Kanun md.5/1)

Kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) vergiye esas alınan matrahlarını, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın (31 Ağustos 2018 günü) sonuna kadar, 2013 takvim yılı için %35, 2014 takvim yılı için %30, 2015 takvim yılı için %25, 2016 takvim yılı için %20, 2017 takvim yılı için %15 oranından az olmamak üzere artırırlar. Artırılacak oranlar, 7143 sayılı Kanun md 5/1-c belirtilen tutarların altında olmazlar. Artırılan matrahlar üzerinden ödenecek vergi oranı, ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamelerini süresinde veren ve 7143 sayılı Kanunun 2 ve 3 maddelerinden yararlanmamış mükellefler için %15 oranında, diğer mükellefler için ise %20 oranındadır. Bu genel ilkelere göre, kurumlar vergisi matrah artırımına ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir.

 

Yıllar

Arttırılan Kurumlar Vergisi Matrahı (TL) %15 Oranına göre asgari vergi

%20 Oranına göre asgari vergi

2013

36.190 5.428,50 7.238,00

2014

38.323 5.748,45 7.664,60

2015

40.701 6.105,15

8.140,20

2016 43.260 6.489,00

8.652,00

2017 49.037 7.355,55

9.807,40

 

 

Matrah artırımı nasıl yapılır?

Kurumlar vergisi matrah artırımı, e-beyanname programı aracılığı ile yapılır. Elektronik ortamda bildirim zorunluluğu olmayan mükellefler, bağlı oldukları vergi dairesine kağıt ortamında yapılabilir.

 

Ödemeler nasıl yapılacak?

Matrah artırımına ilişkin vergi peşin veya 6 taksit halinde ödenebilir. Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, vade tarihi 1 Ekim 2018’dir. 6 taksitin seçilmesi halinde ise peşin tutar % 4,5 oranında artırılır ve bulunan tutar altı eşit taksitte ödenir. Başka bir ifade ile, ortalama 6 aylık bir vade için %4,5 vade farkı alınmakta olup, yıllık vade farkı oranı %9’a tekabül etmektedir. Bu nedenle, vadeli ödemek daha cazip görünmektedir.

Taksitlerin vade tarihleri ise aşağıdaki gibidir.

1 Ekim 2018,  30 Kasım 2018, 31 Ocak 2019, 1 Nisan 2019, 31 Mayıs 2019 ve 31 Temmuz 2019’dur.

 

Ödenmezse ne olur?

Matrah ve vergi artırımı dolayısıyla hesaplanan vergiler, yasal süresinde ödenmediği takdirde vade tarihi 30 Eylül 2018 olarak kabul edilecek ve aylık % 1,40 oranında gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir. Ancak bu durumda mükellefler matrah ve vergi artırımı yaptıkları dönemler için artırım hükümlerinden yararlanamayacaktır. Başka bir anlatım ile, mükellefler incelenmeme hakkını kaybedeceklerdir.

 

Son başvuru tarihi nedir?

Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2018’dir. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın bu süreyi bir ay uzatma yetkisi mevcuttur.(7143 sayılı Kanun md. 9/17).

 

 

Matrah artırımı yapmanın sonuçları nelerdir?

 

7143 sayılı Kanun çerçevesinde Matrah artırımı yapan ve hesaplanan vergileri zamanında ödeyen mükellefler, artırım yaptıkları vergi türleri ve yıllar için vergi incelemesi muafiyeti sağlamaktadırlar. Ancak, idareye defter ve belge ibraz etme yükümlülüğü sürmektedir.

Mükellefler, artırım dolayısıyla ek vergi ödemek zorundadırlar.

Ayrıca, Kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’sini, 2018 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edemezler.

[1] Kanunun tam adı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” dur.

money gold coins finance
Photo by Pixabay on Pexels.com

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s